Kontaktformular

Persondata

Hos Raw Sound I/S bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores persondatapolitik, kan du finde information om hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, Sociale Medier mv.

Firma

Raw Sound I/S
Bygaden 23
8410 Rønde

CVR-nummer: 39306212
Mail: Rawsounddk@outlook.com

Dataansvarlig

Lucas Husted
Rawsounddk@outlook.com

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af din relation til os, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Læs mere om de specifikke områder nedenfor.

Når man benytter kontaktformularen på vores hjemmeside

Formål
Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 3 måneder fra sidste korrespondance.

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.